Website-eigenaar:

Chez Riviera bevindt zich op:
12 rue Dalpozzo ,
Nice, PACA 06000
Frankrijk >

Creatie van de website:
– Cigale Création
– Website: www.cigalecreation.com
– Tel: +33 7 85 69 61 20
– E-mail: contact@cigalecreation.com

Gastheer :
1&1 Internet SARL
7 stationsplein
BP 70109 – 57201 Sarreguemines Cedex
Tel: 09 70 80 89 11
support@1and1.fr
www.1and1.fr
RCS Sarreguemines B 431 303 775
SIRET 431 303 775 000 16

Persoonlijke gegevens
Over het algemeen kunt u onze site op internet bezoeken zonder uw identiteit bekend te maken en persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. Het is echter mogelijk dat we u soms om informatie vragen. Bijvoorbeeld voor het verwerken van een bestelling, het tot stand brengen van correspondentie, het verstrekken van een abonnement of het indienen van een sollicitatie. We kunnen deze informatie aanvullen om een ​​transactie te voltooien of een betere service te bieden.

Auteursrecht/auteursrechten
Alle elementen van de site http://www.HoedemakerHudig.com zijn eigendom van Hoedemaker Hudig en worden daarom beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, in het bijzonder onder het auteursrecht. Bijgevolg is elke reproductie, wijziging, gebruik, aanpassing, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, van de elementen op deze site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoedemaker Hudig, verboden, met uitzondering van strikt gebruik voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, zonder wijziging van de elementen die aanwezig zijn op de site en zonder verwijdering van de vermeldingen met betrekking tot de auteursrechten of andere vermeldingen met betrekking tot de rechten van de intellectuele eigendom.

Verantwoordelijkheid
Hoedemaker Hudig stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het ontbreken van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie. Hoedemaker Hudig behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Externe sites met een hyperlink naar de site www.HoedemakerHudig.com vallen niet onder de controle van Hoedemaker Hudig, die daarom elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst.

Gegevensbescherming
(In overeenstemming met wet nr. 1.165 van 23 december 1993, zoals gewijzigd, die de verwerking van persoonlijke informatie regelt)
Alle informatie in de geautomatiseerde bestanden, die Hoedemaker Hudig met name voor promotionele doeleinden vastlegt en opslaat, zal niet worden overgedragen of toegankelijk zijn, met uitzondering van het geautoriseerde personeel van genoemd bedrijf.
Overeenkomstig de wet nr. 1.165 van 23 december 1993, zoals gewijzigd, kan elke persoon contact opnemen met Hoedemaker Hudig, wiens contactgegevens hierboven worden vermeld, om zijn recht op toegang, wijziging en rectificatie van de informatie in de genoemde bestanden uit te oefenen. Ze kunnen ook verzoeken om rectificatie of verwijdering van onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of verouderde gegevens.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site
Deze site en al zijn inhoud (en in het bijzonder de foto’s, logo’s, merken en informatie van welke aard dan ook die erop voorkomen) wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code, in het bijzonder onder het auteursrecht. Pacfific Show verleent internetgebruikers een eenvoudige machtiging om deze site te bekijken, wat met name het hergebruik van alle of een deel van de inhoud van deze site om welke reden dan ook uitsluit. Reproductieautorisatie wordt alleen in digitale vorm verleend op de computer die wordt gebruikt om de site te raadplegen met het oog op het bekijken van de pagina’s die worden geraadpleegd door de navigatiesoftware van de internetgebruiker. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten (logo’s, foto’s, brochures, gidsen, informatie van welke aard dan ook, enz.). Ook de downloadbare documenten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik van deze site dat niet voldoet aan de bovenstaande punten, tenzij anders vermeld op de site of met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever, is verboden en valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de auteur.

Door deze site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker alle hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden.